Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Năm Tuần XVII TN

Lời Chúa: Lc 11, 5-13

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”; mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được”. Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện.”

“Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.”

Suy Niệm“Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,10)

Ngày kia thánh Clémant Hofbauer vào một quán ăn để xin giúp đỡ cho các cô nhi. Thấy vậy, một người đang đánh bài chửi bới, rồi nhổ vào mặt ngài. Ngài lặng lẽ rút khăn tay lau mặt, rồi bình thản nói: “Đó là phần ông cho tôi. Còn phần cho các em cô nhi của tôi đâu?” Ông này há mồm kinh ngạc, xin lỗi, rồi vui vẻ dốc hết túi tiền tặng ngài. Nhờ kiên trì, thánh nhân rốt cuộc đã đạt được ước nguyện. Đức Giê-su dạy khi cầu nguyện, ta cũng cần kiên trì tin tưởng, cho thấy lòng chân thành cũng như phó thác tuyệt đối nơi Chúa. Ngài  hứa rằng chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời ta cầu xin, nhưng theo cung cách khôn ngoan, nhân hậu của Ngài. Vậy mà nhiều lần chúng ta vội vàng thất vọng, cho rằng Ngài thinh lặng, làm ngơ.

Tâm Tình Sống: Lắm lúc gặp các biến cố xảy ra không như mong muốn, bạn cảm thấy Chúa chẳng thương, hay chẳng có Chúa. Những lúc ấy, bạn nhìn lại xem mình đã phó thác cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa hay đang cố nài ép Chúa làm theo ý mình? Bạn hãy tiếp tục kiên trì gõ cửa, tìm kiếm ý Chúa trong đời. Ngài không ban hay chưa ban vì những lý do chỉ mình Ngài biết, vì Ngài thông biết, thấy trước mọi sự.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu mến yêu!

Chúa thật kiên nhẫn với chúng con. Chúa không trách phạt chúng con theo như chúng con đáng tội. Chúa luôn chờ đợi sự trở về của chúng con. Và Chúa hằng thi ân ngay khi chúng con còn mang ách tội nhơ. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa. Xin giúp chúng con không bao giờ nản lòng trước những thất bại, nhưng biết kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi được lãnh nhận hồng ân của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết kiên nhẫn với nhau, biết lắng nghe nhu cầu của tha nhân và sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng. Xin giúp chúng con biết sống với nhau trong tình bác ái chân thành, để khi vui, khi buồn chúng con đều chia sẻ cho nhau.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kiên trì khi cầu nguyện. Xin giúp chúng con luôn biết cầu xin cho ý Chúa được thể hiện trong mọi việc và trong đời sống của chúng con, hơn là làm theo ý riêng chúng con. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button