Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Năm Tuần XX TN

Lời Chúa: Mt 22, 1-14

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!” Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đây tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”  Ðầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”

Suy Niệm: Nước Trời cũng giống như chuyện môt vua kia mở tiệc cưới cho con mình… Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới… Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài…” (Mt 22,1-14)

Dường như Lời Chúa bao giờ cũng có một cái gì đó có vẻ nghịch lý, cách riêng nơi bài Tin Mừng hôm nay: Sao lại đòi một kẻ qua đường, bất ngờ được mời vào dự tiệc cưới, phải mang y phục lễ cưới? Nhưng điểm nghịch lý này lại chính là chìa khoá để mở cánh cửa Nước Trời. Nước Thiên Chúa là nước dành cho mọi người; đây là “TÍNH CÔNG GIÁO” của đạo Chúa. Điều kiện không thể thiếu để vào Nước Trời – một tấm áo dự tiệc cưới – đó chính là tấm lòng “TIN-CẬY-MẾN”, điều làm cho con người trở nên xinh đẹp, xứng đáng đến trước Thiên Chúa Đấng ba lần Thánh.

Mời Bạn: Thiên Chúa thương chúng ta thật đấy; nhưng phần ta cũng phải đáp lại bằng một đời sống xứng đáng với tình thương ấy; chớ chẳng lẽ ta cứ ỷ lại vào Chúa “vì Chúa là Đấng trọn tốt, trọn lành” mãi sao ?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa hằng lo lắng cho từng người chúng con. Chúa hối hả sai các gia nhân ra tận cùng các ngõ hẻm để tìm kiếm chúng con. Chúa không muốn bàn ăn thiếu một người nào trong chúng con. Chúa gọi tên, điểm mặt từng người trước khi bàn tiệc bắt đầu. Tấm lòng Chúa thật bao la hải hà. Chúng con xin ca ngợi tình thương Chúa. Nhưng Chúa ơi, nhiều lần chúng con lại quá thiếu sót khi lơ là tham dự bàn tiệc thánh. Nhiều lần chúng con còn khoác trên mình tấm áo đã dơ bẩn bụi trần. Chúng con đã không có thái độ kính trọng đối với bàn tiệc thánh của Chúa. Chúng con đến dự miễn cưỡng. Chúng con thiếu tấm lòng hân hoan khi cùng nhau chia sẻ quanh bàn tiệc của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin giúp chúng con canh tân đổi mới cuộc đời hầu luôn xứng đáng tham dự bàn tiệc của Chúa.

Lạy Chúa, ước gì chúng con luôn được vui mừng hoan hỉ trong bàn tiệc Thánh Thể của Chúa hôm nay để mai sau chúng con được thông dự bàn tiệc cưới muôn đời trong Nước Chúa. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button