Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Năm Tuần XXV TN

Lời Chúa: Lc 9, 7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

Suy Niệm: Vua Hê-rô-đê tìm cách thấy mặt Đức Giê-su. (Lc 9,9)

Những tưởng rằng Hê-rô-đê tìm cách thấy mặt Đức Giê-su vì mối giao cảm “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” này; những tưởng rằng sau này, khi ông được gặp Chúa ngay trong cuộc thương khó của Ngài, ông sẽ được đánh động sâu xa, sẽ hoán cải, và biết đâu lại trở thành một môn đệ đặc biệt của Chúa! Thế nhưng, đó chỉ là chuyện giả tưởng; thực tế chứng minh điều ngược lại: ông đã chế giễu Chúa là một người kẻ điên khùng (x. Lc 23,8-11). Tại sao biết bao người gặp được Đức Giê-su và được biến đổi, còn Hê-rô-đê lại không? Tại sao các ông Phê-rô và Gia-cô-bê gặp Chúa Giê-su và trở thành môn đệ Ngài (Ga 1,35-39)? Tại sao Gia-kêu được Chúa đến thăm nhà và đã hối cải (Lc 19,1-10)? Tại sao Lê-vi, người thu thuế đã trở thành Mát-thêu, vị tông đồ viết sách Tin Mừng Chúa Giê-su (Mc 2,13-17)?

Mời Bạn: Tiếp tục đặt câu hỏi “tại sao” với chính mình: Tại sao tôi đã được tiếp xúc với Đức Ki-tô biết bao lần, qua Kinh Thánh, qua các bí tích, qua biết bao lời giảng dạy, thế mà tôi chưa hoán cải? Mời bạn đọc lại các đoạn Phúc Âm được trích dẫn ở trên và so sánh thái độ của những người đã gặp Chúa và hoán cải. Và bạn rút ra kết luận cho chính mình.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, thói đời thường gian dối, quanh co. Thế gian còn nặng tính hận thù, ghen ghét. Ở đời sao chẳng còn mấy ai dám sống tử tế với anh em! Chúa mời gọi chúng con phải là ngôn sứ của Chúa, khi chúng con không sống theo thói đời tội lỗi. Chúa mời gọi chúng con phải sống ngay thẳng. Chúa dạy chúng con đừng bao giờ nuôi dưỡng hận thù. Chúa mời gọi chúng con phải sống tử tế với nhau. Xin giúp chúng con dám sống mến yêu để làm chứng cho tin mừng của Chúa. Xin thương hướng dẫn chúng con trở về với Chúa mỗi lần chúng con lầm lỗi xúc phạm đến Chúa và anh em. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi lời Chúa truyền dạy để luôn xứng đáng là ngôn sứ trong thời đại hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con biết họa lại tình yêu của Chúa cho anh em. Một tình yêu hiến dâng.Một tình yêu bao dung. Một tình yêu dám chết cho người mình yêu. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button