Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Tư Tuần XX TN

Lời Chúa: Mt 20, 1-16a

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.” Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.” Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.  Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Suy Niệm: “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15b)

Qua dụ ngôn người chủ vườn nho này, Chúa Giê-su đã khéo léo dẫn dắt chúng ta nhận ra hình ảnh của vị Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ và rất công bằng với mọi người. Bắt đầu với việc trả tiền công đều nhau cho mọi người làm công, dù giờ làm của mỗi người ít nhiều khác nhau, khiến những người được thuê ngay từ giờ đầu khó chịu. Họ cho rằng ông chủ đã bất công với họ, dẫu từ buổi sáng họ đã đồng ý thỏa thuận mức lương với ông chủ. Phải chăng ông chủ cũng “chơi khăm” nên trả tiền cho người đến sau trước, để những người đến trước thấy mà ganh tỵ? Sự công bằng của con người tính theo sự sòng phẳng, có làm thì có ăn. Còn sự công bằng của Thiên Chúa vượt cao hơn thế, sự công bằng của tình yêu Thiên Chúa. Ngài không để một ai thiệt mất bao giờ. Ngài cần chúng ta có thiện chí. Ngài cần chúng ta có đôi tay cộng tác với Ngài, thì phần thưởng Ngài dành cho chúng ta không dựa theo sự công bằng hẹp hòi của chúng ta mà là theo lòng nhân hậu vô biên của Ngài.

Tâm Tình Sống: Nghiền ngẫm câu Kinh thánh được trích ở trên (Mt 20,15b) để cảm nghiệm lòng từ tâm và sự công bằng của Thiên Chúa mỗi ngày.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, tình yêu Chúa luôn vượt qua mọi tính toán của con người. Chúa không suy tính thiệt hơn khi ban phát tình yêu. Chúa thi ân mà chẳng cần đền đáp lại. Tình yêu Chúa luôn vô vị lợi và cho đi không ngừng. Nhưng Chúa ơi, ở đời chúng con thường hay ganh tị nhau. Ở đời chúng con thường ích kỷ và tham lam. Sự ganh tị, ích kỷ và tham lam đã làm cho chúng con xa lìa nhau, đôi khi chống đối lẫn nhau. Xin Chúa giúp chúng con biết học nơi Chúa tình yêu ban tặng nhưng không. Xin giúp chúng con biết sống chia sẻ cảm thông với nhau thay cho những ganh tị tầm thường. Xin dạy chúng con có một tình yêu như Chúa để chúng con luôn biết vui với người vui, biết cùng nhau cám tạ ơn Chúa, biết thể hiện tình yêu hiệp thông và chia sẻ với nhau trong tinh thần hiệp nhất anh em con một Cha trên trời.

Lạy Chúa, là Ðấng giầu lòng thương xót, xin dạy chúng con biết rộng lòng thương xót nhau trong tình nghĩa anh em một nhà. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button