Home Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ Trực tiếp Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ trọng thể khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI
Trực tiếp Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ trọng thể khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

Trực tiếp Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ trọng thể khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI