Home Giới Thiệu Ban Điều Hành

Ban Điều Hành Đương Nhiệm Và Các Ban Đồng Hành Của Nhóm SVCG Di Trạch Năm 2019

+20 1. Trưởng Nhóm Họ và tên: Giuse Trần Quốc Doanh Sinh ngày: 18/05/1992 Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định Trường học: ĐH Thành Đô Giáo phận: Bùi Chu 2. Phó Nhóm Họ và tên: Maria Trần Thị Mai Hương Sinh ngày: 04/04/1995 Quê quán: Mỹ Lộc – Nam Định Trường học: ĐH Thành Đô Giáo Phận: […]

Ban Điều Hành Đương Nhiệm Và Các Ban Đồng Hành Của Nhóm SVCG Di Trạch

00 1. Trưởng Nhóm Họ và tên: Giuse Trần Quốc Doanh Sinh ngày: 18/05/1992 Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định Trường học: ĐH Thành Đô Giáo phận: Bùi Chu 2. Phó Nhóm Họ và tên: Maria Trần Thị Mai Hương Sinh ngày: 04/04/1995 Quê quán: Mỹ Lộc – Nam Định Trường học: ĐH Thành Đô Giáo Phận: […]