Home Tag "5 phút Lời Chúa"

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần XXI TN – Thánh Augustinô – Giám Mục – Tiến Sĩ Hội Thánh

+30 Phúc Âm: Mt 25, 14-30 “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các […]

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần XXI TN – Thánh Mônica, Bổn mạng các bà mẹ

+10 Phúc Âm: Mt 25, 1-13 “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại […]