Home Tag "phụ nữ"

Đức Thánh Cha thay đổi luật cho phụ nữ lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ

+100 Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tự sắc “Spiritus Domini”, Thần Trí của Chúa, thay đổi khoản giáo luật, số 230 triệt 1 để cho phụ nữ được lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Khoản này cho đến nay qui định rằng: “Các giáo dân thuộc nam giới có […]