Home Tag "Thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học"

Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo: Thư gởi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2020 – 2021

+20 ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 – 2021 Các con thân mến, Tâm tình của người đồng hành Ngay từ những dòng chữ đầu tiên này, cha muốn hướng về một […]