Home Tag "ủy ban kỷ luật"

ĐTC bổ nhiệm giáo dân đầu tiên làm chủ tịch Ủy ban Kỷ luật của giáo triều Roma

+40 Ngày 8/1 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ông Vincenzo Buonomo, viện trưởng đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma, làm chủ tịch Ủy ban Kỷ luật của giáo triều Roma, thay thế Đức cha Giorgio Corbellini, người đã giữ trách nhiệm này từ năm 2010 và qua đời ngày 13/11 […]