Suy niệm

Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh – Th. Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng

Tin Mừng (Mc 16, 15-20)
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Suy Niệm: Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. (Mc 16,19-20)

Chúa về trời, hoàn tất sứ mạng tại thế, còn các Tông Đồ được sai đi rao giảng Tin Mừng. Trong công cuộc truyền giáo và xây dựng Giáo Hội, các tông đồ không đơn độc nhưng luôn “có Chúa cùng hoạt động.” Lịch sử hai ngàn năm của Giáo Hội chứng minh điều đó. Bất chấp những yếu đuối của con người, những thành công hay thất bại giữa trần gian, Tin Mừng vẫn luôn được rao giảng cho đến tận cùng trái đất.

Mời Bạn: Căn cứ vào lệnh truyền của Đức Ki-tô thì việc loan báo Tin Mừng phải là mối quan tâm hàng đầu của bạn và mỗi việc bạn làm phải được biến thành một hành động loan báo Tin Mừng. Thế nhưng dường như lệnh truyền này nơi bạn vẫn đang bị tê liệt? Những thăng trầm trong lịch sử có làm bạn nao núng, chao đảo, ảnh hưởng đức tin và nhuệ khí tông đồ không? Bạn nhớ rằng bạn có dấn thân hành động thì Chúa mới “cùng hoạt động với bạn.”

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ngọn lửa trong trái tim Chúa, ngọn lửa của tình yêu Cha và nhân loại. Xin làm tim con ấm lại mỗi ngày, nhờ được nghe Chúa nói như hai môn đệ về Emmau, và được Chúa nuôi bằng bánh ban sự sống. Xin soi sáng chúng con bằng ngọn lửa rực rỡ mỗi khi chúng con cầu nguyện hay quyết định. Xin thanh luyện chúng con bằng ngọn lửa hồng của những thất bại đắng cay trên đường đời. Ước gì chúng con luôn có lửa nhiệt thành để hết lòng phụng sự Nước Chúa, lửa tình yêu để vượt qua những hận thù đố kỵ.
Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay vẫn bị tối tăm, lạnh lẽo đe dọa. Xin ban cho chúng con những lưỡi lửa để chúng con đi khắp địa cầu loan báo về Tình yêu và gieo rắc Tình yêu khắp nơi. Amen.

(14)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button