Suy niệm

Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên

Tin Mừng (Lc 21, 12-19)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

“Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.

Suy Niệm: “Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em và bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số trong anh em. Vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” (Lc 21,16-17)

Đau khổ là một phần của cuộc sống con người. Con người không thể sống thiếu tình yêu, nên con người cũng sẵn sàng gánh chịu đau khổ vì yêu thương. Cha mẹ chịu mọi gánh nặng bổn phận, vì yêu con; vợ chồng vẫn cứ đảm nhận nhau khi bệnh tật hay khi gian nan, vì yêu thương; linh mục, tu sĩ lao mình ra những vùng “ngoại vi” để truyền giáo, vì yêu Chúa và nhân loại. Tình yêu rõ ràng và mãnh liệt được diễn tả trong những đớn đau hay hy sinh tưởng như không thể vượt qua. Cũng thế, những gian nan, đau khổ phải chịu vì danh Chúa là cách diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa cách tuyệt vời, đến nỗi thánh Phao-lô reo lên: “Tôi chẳng hãnh diện điều gì ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô” (Gl 6,14). Vì sao? Bởi theo thánh Phao-lô, khi kết hiệp với hy tế cứu độ của Chúa Ki-tô, những đau khổ của Ki-tô hữu cũng sinh lợi ích cho Hội Thánh: “Những gian nan thử thách Đức Ki-tô phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Col 1,24).

Mời Bạn: Bạn đã phản ứng thế nào trước những đau khổ bạn chịu vì bổn phận, vì danh Chúa? Lời Chúa hôm nay giúp bạn xác tín vào Chúa hơn trong gian nan và giúp bạn biến đau khổ thành của lễ dâng Chúa hằng ngày.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, năm xưa trên đường về đất hứa, Chúa đã nuôi dân riêng bằng bánh Manna từ trời. Hôm nay trên hành trình tiến về quê trời, Chúa lại nuôi dưỡng chúng con bằng chính Thánh Thể Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin Thánh Thể Chúa ban cho chúng con sức mạnh để đối phó với gian nan thử thách với tấm lòng son sắt trung kiên. Xin nâng đỡ sự yếu đuối để chúng con vượt thắng những cám dỗ mà giữ lòng thanh sạch khỏi bợn nhơ tội lỗi. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể luôn đồng hành với chúng con trong mọi nơi, mọi lúc để chúng con luôn an tâm sống trong sự quan phòng, che chở của Chúa.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin giúp chúng con luôn tin vào quyền năng của Chúa, và sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong bất cử cảnh huống nào của cuộc đời. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button