Home Tag "Giáo họ"

Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa: Sống đức tin thời đại dịch

+40 HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA SỐNG ĐỨC TIN THỜI ĐẠI DỊCH Anh chị em thân mến, 1.Theo thông lệ, Hội đồng giám mục họp Hội nghị thường niên kỳ II vào tháng 10 hằng năm. Năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp và […]

Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi, Quan Thầy Giáo Họ Di Trạch – Giáo Xứ Giang Xá – TGP Hà Nội

+10 WSVCGDT – Ngày 17.09.2019, Giáo họ Di Trạch – Giáo xứ Giang Xá – TGP Hà Nội mừng lễ Quan thầy Đức Mẹ Sầu Bi. Vào lúc 10g00 ngày 17/09/2019, Cha Phêrô Tạ Văn Tuân – Giám quản Giáo xứ Giang Xá dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, quan thầy Giáo họ […]