Lịch LễTin Tức

Chương trình Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm 2023 tại một số nhà thờ ở Hà Nội

Mục lục ẩn

I. NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI (Số 1 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc ly do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
 • Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
 • 20h00: Chặng Đàng Thánh Giá bên ngoài Nhà Thờ Chính Tòa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 07h00, 08h30: Thánh lễ
 • 09h00: Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
 • 10h30: Thánh lễ tiếng Pháp
 • 11h30 (Tiếng Anh), 16h00 (lễ Thiếu nhi), 18h00, 20h00: Thánh lễ

II. NHÀ THỜ HÀM LONG (21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ kính nhớ Chúa lập Bí tích Thánh Thể
 • Chầu Thánh Thể đến nửa đêm

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)
 • 15h00: Đi Đàng Thánh Giá
 • 19h00: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu  – Hôn Thánh Giá
 • 20h30: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa – Ngắm dấu đanh

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 10h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 21h00: Canh thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 06h30, 08h30,17h00 và 19h00: Thánh lễ

III. NHÀ THỜ TRUNG TRÍ (172 Trần Khát Trân, Trung Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h30: Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đàng Thánh giá trọng thể
 • 19h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h00: Hôn chân Chúa Giê-su và Nguyện ngắm

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h30: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 06h00, 16h30, 19h00: Thánh lễ

IV. NHÀ THỜ CỬA BẮC (56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ Kính nhớ Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể
 • Sau Thánh lễ chầu Mình Thánh Chúa đến nửa đêm.

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)
 • 18h30: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h30: Nghi thức kính nhớ Chúa chịu chết cho nhân loại
 • 21h30: Ngắm Dấu Đanh Chúa. Hôn chân Chúa đến hết ngắm

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 09h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ
 • 21h00: Canh thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 06h30, 08h30, 10h30 (Tiếng Anh), 19h00: Thánh lễ

V. NHÀ THỜ GIẢNG VÕ (766 Đ. La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h30: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau lễ ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu và Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 18h30: Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại.
 • Sau nghi thức, ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu và ngắm Dấu Đanh (Trong lúc ngắm có Bí tích Hòa Giải)

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 08h00 – 10g30: Bí tích Hòa Giải
 • 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 15h30 (dành cho Thiếu nhi), 20h00: Thánh lễ

VI. NHÀ THỜ THÁI HÀ (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi & các cụ lớn tuổi)
 • 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho mọi người), sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 15h30: Đi Đàng Thánh Giá (dành cho thiếu nhi và các cụ lớn tuổi) – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (hôn chân Chúa)

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 11h00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi
 • 18h00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho thiếu nhi & các cụ lớn tuổi)
 • 21h00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho người lớn)

4. CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 05h30, 08h00, 10h00, 16h00 (dành cho thiếu nhi), 18h00 và 20h00: Thánh lễ

VII. NHÀ THỜ HÀNG BỘT (162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến nửa đêm

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài Nhà thờ
 • 18h30: Nghi thức kính nhớ Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội nhân loại
 • Ai tham dự nghi thức tôn kính và hôn Thánh giá thì được một ơn đại xá với điều kiện: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm canh thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 06h00, 08h00, 17h00, 19h00: Thánh lễ

VIII. NHÀ THỜ GIANG XÁ (Khu 2, TT Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h30: Thánh lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 15h00: Ngắm Dấu Đanh
 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h30: Tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm Canh Thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 08h00, 19h00: Thánh lễ

IX. NHÀ THỜ DI TRẠCH – GIÁO XỨ GIANG XÁ (111 Thôn Đa, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2022)

 • 19h00: Thánh lễ

X. GIÁO HỌ HẬU ÁI – GIÁO XỨ GIANG XÁ (Số 6, Ngách 285/17, Ngõ 285, Đường TL 422B, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2022)

 • 17h00: Thánh lễ

XI. NHÀ THỜ AN THÁI (460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h30: Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài Nhà thờ
 • 19h00: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu – Suy tôn Thánh Giá
 • 20h00: Hôn chân Chúa Giêsu và nguyện ngắm

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm canh thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 05h15, 06h30, 17h00, 19h00: Thánh lễ

XII. NHÀ THỜ THƯỢNG THỤY (409, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc ly
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 23h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá
 • 19h00: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 07h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XIII. NHÀ THỜ THỤY ỨNG (Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 15h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 17h00: Thánh lễ Tiệc Ly. Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 15h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • Sau đó nghi thức tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết
 • Ngắm 15 Sự Thương Khó và ngắm Dấu Đanh

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 12h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm canh thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 08h00, 19h00: Thánh lễ

XIV. NHÀ THỜ KẺ SÉT (THỊNH LIỆT) (111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly – Nghi thức rửa chân
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 23h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài nhà thờ
 • 19h00: Cử hành suy tôn Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu – Hôn chân Chúa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 5h30, 08h00 (lễ Thiếu nhi), 16h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XV. NHÀ THỜ PHÁP VÂN (Tổ Dân phố 12, Hoàng Liệt – Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Ngắm rằng
 • 20h00: Thánh lễ Tiệc ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 19h00: Đi Đàng Thánh Giá
 • 20h00: Cử hành Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu – Hôn chân Chúa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 19h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 08h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XVI. NHÀ THỜ YÊN DUYÊN (Số 35, ngõ 295, Yên Duyên, Hoàng Mai, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Ngắm rằng
 • 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 19h00: Đi Đàng Thánh Giá. Sau đó ngắm Dấu Đanh
 • 20h00: Cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 19h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023) 

 • 10h00: Thánh lễ (Dành cho thiếu nhi)
 • 18h30: Thánh lễ

XVII. NHÀ THỜ NAM DƯ (30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 17h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Thánh lễ Tiệc ly
 • Sau lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 18h30: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 06h30, 08h30, 19h00: Thánh lễ

XVIII. NHÀ THỜ PHÙNG KHOANG (Phùng Khoang 1, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 19h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h30 – 00h30: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 15h00: Ngắm15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu và ngắm Dấu Đanh
 • 18h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại quảng trường Đức Mẹ

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 19h30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 06h15: Rước kiệu Chúa Phục Sinh, sau đó Thánh lễ
 • 16h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XIX. NHÀ THỜ TRUNG VĂN – GIÁO XỨ PHÙNG KHOANG (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 17h30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h30 – 00h30: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu – Hôn chân Chúa
 • 20h30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 19h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ

XX. NHÀ THỜ TRIỀU KHÚC – GIÁO XỨ PHÙNG KHOANG (P. Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h30: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 18h00: Thánh lễ

XXI. NHÀ THỜ CỔ NHUẾ (Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể và nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Canh Thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 06h00, 08h30, 16h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XXII. NHÀ THỜ HOÀNG THÔN – GIÁO XỨ CỔ NHUẾ (Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 07h00: Thánh lễ

XXIII. NHÀ THỜ ĐÌNH QUÁN (Đình Quán, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Suy niệm Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h30: Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm canh thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 08h00, 20h00: Thánh lễ

XXIV. NHÀ THỜ PHÚ MỸ – GIÁO XỨ CỔ NHUẾ (Số 120, đường Phú Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 18h00: Thánh lễ

XXV. NHÀ THỜ NGỌC MẠCH (357 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h15 – 23h45: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 19h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 05h30: Đi Đàng Thánh Giá
 • 20h30: Canh thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 07h00, 10h00, 17h00, 19h00: Thánh lễ

XXVI. NHÀ THỜ HÀ ĐÔNG (Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội)

1. NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h00 – 23h30: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại – Hôn chân Chúa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Vọng Phục Sinh – Canh thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 05h30; 08h00; 17h00, 19h30: Thánh lễ

XXVII. NHÀ THỜ ĐỒNG TRÌ (Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h00 – 24h00: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h15: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Nghi thức đêm canh thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 07h30 (lễ thiếu nhi), 17h00: Thánh lễ

XXVIII. NHÀ THỜ TÂN LẠC (Số 17, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đáng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại – Hôn chân Chúa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh – Đêm canh thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 08h00, 18h00, 19h00: Thánh lễ

XXIX. NHÀ THỜ YÊN LỘ (Tổ Dân Phố 11, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 23h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h30: Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại
 • 20h30: Ngắm Đàng Thánh Giá

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Canh thức Vượt Qua – Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 08h00: Thánh lễ

XXX. NHÀ THỜ THẠCH BÍCH (Quốc lộ 21B, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/04/2023)

 • 17h30:  Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h15: Chầu Thánh Thể đến nửa đêm

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07/04/2023) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 18h30: Phụng vụ Lời Chúa và kính thờ Thánh Giá
 • 20h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/04/2023)

 • 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09/04/2023)

 • 06h00, 08h00 (lễ thiếu nhi), 17h00, 19h00: Thánh lễ

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button