Suy niệm

Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Bài Đọc I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón Ngài, và sấp mình dưới chân Ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: “Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người”.

Phêrô lên tiếng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!”

Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: “Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta?” Và Ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin Ngài ở lại với họ ít ngày.

Bài Đọc II: 1 Ga 4, 7-10

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta”.

Tin Mừng (Ga 15, 9-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”.

Suy Niệm: “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,15)

Có những đôi vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long, không còn những biểu hiện sôi nổi, lãng mạn như thuở còn son trẻ, nhưng tình nghĩa vợ chồng vẫn keo sơn gắn bó, lại còn mặn nồng hơn cả thuở ban đầu nữa, chẳng khác nào đôi bạn tri âm tri kỷ nhất trên đời. Thế nên có người nhận xét rằng mọi thứ tình, kể cả tình yêu vợ chồng khi phát triển đến mức hoàn hảo đều qui về tình bạn. Đức Giê-su cho chúng ta dự phần trong gia đình của Chúa khi Ngài dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha. Thế cũng chưa đủ, trước khi chịu chết để cứu chuộc, Ngài lại còn đối xử với chúng ta bằng mối tình bằng hữu: “Thầy gọi anh em là bạn hữu” vì Ngài không giấu giếm chúng ta “những gì Ngài đã nghe biết nơi Cha Ngài.”

Mời Bạn: Bạn thử nghĩ chúng ta là gì mà đáng được Con Thiên Chúa nhận làm bạn ‘đồng vai đồng vế’ như thế? Bạn có biết chúng ta diễm phúc thế nào không khi được Chúa chia vui sẻ buồn với chúng ta như với người bạn tâm giao như thế? Đã là bạn ‘nối khố’ với nhau, lẽ nào chúng ta không sống thân tình với Ngài? Lẽ nào chúng ta không gánh vác đỡ thập giá với Ngài? Lẽ nào chúng ta lại thoái thác sứ mạng loan báo Tin Mừng Ngài trao cho chúng ta?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con có thể được ở lại trong Chúa như những nhành nho vẫn còn kết hợp với cây nho đã nuôi dưỡng chúng và để chúng mang lại hoa trái. Xin Chúa hãy đoái nhìn ánh mắt đức tin và hy vọng của Chúa trên chúng con hầu để chúng con có thể học hỏi để đi từ những lời và ước vọng đến các hành động cụ thể trong việc noi gương Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng khi Chúa đã trao ban mạng sống mình cho chúng con để chúng con có thể có cuộc sống trong Chúa. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button