Suy niệm

Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng – Th. Ni-cô-la, giám mục

Tin Mừng (Mt 9,35 – 10,1.6-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Suy Niệm: “Nước Trời đã đến gần… Anh em đã được cho không, thì hãy cho không như vậy. (Mt 10,7.8)

Mùa Vọng là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì chúng ta có, những gì được hưởng, để thấy tất cả những điều đó chúng ta đều được “cho không”. Con Thiên Chúa Nhập Thể, đem Nước Trời đến cho nhân loại, chúng ta được hưởng mà đâu cần phải có điều kiện gì (sức khỏe, tài năng, của cải, địa vị …), chỉ có mỗi việc là chúng ta đón nhận Ngài và sống đúng với những gì Ngài đã nói và đã làm, như thế chúng ta đã là công dân của Nước Trời rồi. Ý thức được điều đó, chúng ta cũng hãy bắt chước Ngài để diễn tả hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta. Một hình ảnh “cho không” sẽ lay động biết bao tâm hồn đang trông chờ được thuộc về Nước Thiên Chúa. Vậy là chúng ta đã làm cho “Nước Cha trị đến” từ chính việc cho đi vô điều kiện.

Mời Bạn: Chúng ta đang ở trong Hội thánh, là hình ảnh của Nước Thiên Chúa. Vậy Bạn và tôi đã làm gì ‘nhưng không’ cho Giáo hội, để nhờ đó mà mọi người chưa biết Chúa nhìn thấy hình ảnh của Nước Trời?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, mùa vọng luôn mời gọi chúng con sửa lại lối đi. Lối đi có những cỏ dại ven đường là những đam mê bất chính. Lối đi có những đá tảng gồ ghề là những kiêu căng tự mãn. Lối đi có những ngã rẽ không đến được với tha nhân, khiến chúng con chỉ sống trong ngõ cụt của ích kỷ tầm thường. Xin giúp chúng con can đảm sửa lại cách sống của mình cho phù hợp với lối đường của Chúa. Xin giúp chúng con biết ra khỏi lòng mình để đến với tha nhân. Xin cho lối đường chúng con đi luôn tìm đến với tha nhân trong sự cảm thông nâng đỡ, trong bác ái dấn thân và trong yêu thương phục vụ.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con biết bao ân huệ hồn xác, xin giúp chúng con biết quảng đại với anh em. Xin cho chúng con một con tim rộng mở để gieo yêu thương trên mọi nẻo đường chúng con đi. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button