Home Tag "dấu lạ"

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên – Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng

+10 Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân […]