Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 18,1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc’ “.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kịp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Suy Niệm“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)

Ở đời này, người ta vẫn thường gặp những người lương thiện sống ngay lành mà lại chịu đủ thứ bất công. Những đau khổ họ phải gánh chịu nhiều khi vượt mức chịu đựng, khiến họ phải thốt lên: Trời ơi, ông có đó không? Nếu có Trời, sao Ngài không trợ giúp con? Chúa Giê-su khích lệ chúng ta vững tin vào Thiên Chúa và kiên trì cầu nguyện. Một ông quan tòa chẳng kính sợ Thiên Chúa và không coi ai ra gì còn phải xử cho bà góa ngày đêm cứ quấy rầy đòi ông xử kiện, thì huống hồ là Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tuyển chọn chúng ta, Ngài sẽ ban cho chúng ta những ơn cần thiết và đúng lúc.

Tâm Tình Sống: Càng cầu nguyện, chúng ta càng có mối thân tình với Chúa. Chúa ban cho chúng ta điều chúng ta xin hoặc ban điều khác điều ta xin, đều là ân huệ của Chúa. Qua việc cầu nguyện, ân huệ chúng ta được lớn hơn, đó là được sống mối tình thân với Chúa, nhận ra rằng mình thiếu thốn, cần đến Chúa và nhận biết chỉ nơi Chúa chúng ta mới không thiếu gì.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, cuộc đời với những rủi roi, bất trắc. Dòng đời nhiều khi có những khúc quanh của trở ngại, của khổ đau. Có nhiều khi chúng con đánh mất đức tin trong những biến cố đau thương của cuộc đời. Chúng con chao đảo đức tin vì một chút sóng gió xảy đến với gia đình chúng con. Chúng con thất vọng, buông xuôi về những rủi ro xảy tới trong công việc làm ăn. Xin tha thứ cho những yếu lòng của chúng con vì đã nhiều lần chúng con nghi ngờ sự hiện diện của Chúa. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa để chúng con cùng với Chúa vượt qua những giông bão cuộc đời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trao vào tay Chúa những khó khăn, những thử thách chông gai trong niềm tin trung kiên vào Chúa. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua ơn bình an của tâm hồn. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button