Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2-11

Lời Chúa: Ga 6, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Suy Niệm:

Hàng năm, Giáo Hội dùng tháng 11 của Năm Phụng Vụ, gọi là Tháng Các Đẳng, để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Trong tháng nầy, giáo dân có tập tục đạo đức hiếu thảo tốt lành, là đi viếng phần mộ của những người thân thuộc, đọc kinh cầu nguyện cho họ, dọn dẹp lại mồ mả tử tế, cầu hồn xin lễ để cho người thân yêu được chóng về Thiên Đàng.

Tháng Các Đẳng nhắc chúng ta nhớ có Luyện Ngục. Có luyện ngục, là vì có con người chúng ta tội lỗi, yếu đuối. Ngoài Chúa Giêsu và Đức Mẹ ra, không ai trong chúng ta chết mà không mang theo tội lỗi và tì vết của tội lỗi. Vì thế, trước khi được về với Thiên Chúa, chúng ta phải có một thời gian để được luyện sạch trong lửa Luyện Ngục.

Tháng Các Đẳng nhắc chúng ta nhớ đến cái chết của những người đã qua đời. Những thân yêu của chúng ta đã chết để cho chúng ta được sống ngày hôm nay. Giáo Hội dạy chúng ta là những người đang còn sống,  hãy đặc biệt trong Tháng Các Đẳng nầy, sốt sắng cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn và Bấy Nhiêu Linh Hồn trong gia đình chúng ta được ơn tha thứ các hình phạt do tội lỗi gây nên và được sớm nghe tiếng Chúa gọi: “Hỡi linh hồn yêu dấu, hãy vào nơi an nghỉ mà Ta đã dọn sẵn cho con từ thuở đời đời”.

Tháng Các Đẳng nhắc chúng ta về Ngôi mộ công giáo của chúng ta luôn luôn có cây Thánh giá để nói lên niềm tin: Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết trên Cây Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta khỏi vòng liên lụy của tội lỗi. Thánh Giá Chúa Giêsu là niềm hy vọng cứu độ cho con người chúng ta. Dưới Cây Thánh Giá, thường có tấm bia khắc ghi di ảnh người quá cố với ngày tháng năm cùng nơi sinh ra và ngày tháng qua đời. Trên tấm bia này, thường có khắc 3 chữ: R.I.P.(3 chữ tắt của câu bằng La Tinh: Requiescat In Pace Xin cho được nghỉ ngơi bằng an!

Tháng Các Đẳng nhắc chúng ta nhớ đến tín điều “Xác loài người sẽ sống lại”. Khi cái chết hoàn toàn bị đè bẹp trong ngày tân thế, thì thân xác mọi người chúng ta sẽ được sống lại. Đây là niềm vui khôn tả của chúng ta: chúng ta không mất những người đã chết. Chúng ta sẽ gặp họ lại trong hạnh phúc đời đời.

Tháng Các Đẳng nhắc chúng ta nhớ đến tín điều “Các Thánh thông công”. Hiện giờ, trong Giáo Hội, có ba hạng người: hạng thứ nhất là hạng người đang sống trên mặt đất như chúng ta, gọi là Giáo Hội Giao Chinh vì chúng ta đang phải chiến đấu với ba thù là ma quỷ, xác thịt và thế gian; hạng thứ hai là hạng  người đã chết, nhưng đang chịu sự thanh tẩy trong luyện ngục, gọi là Giáo Hội Luyện Hình; hạng thứ ba hạng người đã được lên thiên đàng như các thánh nam nữ, gọi là Giáo Hội Khải Hoàn. Ba hạng người nầy, theo tín điều “Các Thánh thông công”, được liên-kết rất thân tình và rất chặt chẻ với nhau, chia sẻ nguồn ân phúc nơi Đấng Cứu-độ, nơi Đức Mẹ Maria và nơi Các Thánh trên trời,  cũng như cùng liên-đới với nhau trong lời cầu nguyện.
Tháng Các Đẳng, trong khi nhắc chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, cũng nhắc chúng ta nhớ đến cái chết của mình.Ngày nay, người ta sợ chết, sợ nói đến sự chết, tìm đủ mọi phương thế để tránh chết. Nhưng không ai mà không phải chết. Con người có sinh, có tử, đó là luật Đấng Tạo Hoá đã an bài. Không ai biết được mình sẽ chết vào ngày nào, vào giờ nào, vào tháng nào, vào năm nào và ở đâu. Con người không chọn được ngày mình chết, không chọn được giờ mình chết. Cái chết không hẹn ngày cho ai, không chỉ giờ cho ai, không ấn định năm tháng nào cho ai. Cái chết không khoan nhượng, không xót thương. Khi đến, nó chia lìa mọi tình yêu, phân ly mọi mối quan hệ, làm sụp đổ mọi ước mơ và mọi dự tính của con người.
Một mình chúng ta là đủ chết. Muốn sống, chúng ta phải có cha, có mẹ. Muốn lập gia đình, chúng ta phải có vợ, có chồng. Nhưng khi chết, chúng ta một mình là đủ: không ai chết thế cho ai được.
Khi sắp chết, chúng ta thế nào? Có thể chúng ta lo âu sợ hãi, khắc khoải đợi chờ, lòng trí bâng khuâng, ngóng trông mệt mỏi, thở dài tê tái. Cũng có thể chúng ta bất bình tức giận, chán nản phiền muộn, buông xuôi tiếc nuối, phấn đấu tuyệt vọng. Cũng có thể chúng ta thành thật ăn năn, tâm hồn bình an, đầy lòng trông cậy vào lương từ bi vô bến vô bờ của Chúa… Nhưng dù sao thì đã tới lúc chúng ta phải vĩnh biệt ra đi, chúng ta phải bỏ lại tất cả để ra khỏi cuộc sống này.
Muốn khỏi sợ chết, chúng ta hãy tập luyện chết bằng cách năng nghĩ đến sự chết. Việc suy tư về sự chết, giúp chúng ta sống thánh thiện hơn: Sống thánh  để chết lành. Cha ông chúng ta nói: “Sinh ký, tử quy”, nghĩa là sống gởi, thác về. Cuộc sống con người ở đời này chỉ là tạm bợ. Trần gian nầy là nơi ta sống đợ ở nhờ, để rồi sẽ ra đi, đi về cõi đời đời. Phụng vụ diễn tả: Đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì họ được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên trời.
Chúng ta hãy năng nhìn lên Thánh Giá để xin cho được chết như Chúa Giêsu: Chúa Giêsu  đã vào trần gian trong thân phận con người, đã trãi qua số phận của con người là sinh và tử, nhưng sau cái chết, Ngài đã phục sinh để tiêu diệt nguồn gốc sự chết, đem lại cho chúng ta sự sống đời đời sau cái chết. Niềm hy vọng của đức tin chúng ta chủ tại chúng ta tin vào lời Chúa Giêsu phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Và ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ phải chết”.

Cầu Nguyện:

Xin Chúa cho mỗi chúng ta, luôn biết tỏ lòng thảo kính đối với các bậc tổ tiên ông bà, cha mẹ, anh chị em đã qua đời, bằng việc đọc kinh, dâng những hy sinh việc lành. Xin vì công nghiệp của Con Chúa trên Thập giá, mà thứ tha muôn tội lỗi và đưa các ngài về hưởng hạnh phúc tôn nhan Nước Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho con trong giờ lâm tử!
Lạy Chúa Giêsu  xin cho con chết giống Chúa!

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button