Tin Tức

Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm B

Bài Ðọc I:  Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b

Trích sách Giosuê.

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”. Dân trả lời rằng: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào”.

Bài Ðọc II:  Ep 5, 21-32

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Ðức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Ðấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Ðức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Ðức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh.

Tin Mừng (Ga 6, 61-70)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”.

Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”.

Suy Niệm: Ông Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)

Trong cuốn “Đoạn đầu đài”, nhà văn Aitmatov nhận định: “Tại sao bao tư tưởng của nhân loại sớm tan đi như xà phòng bọt biển? Tại sao cái mới của hôm nay đã là cái cũ của ngày mai mà Lời Giê-su vẫn không cũ đi và không mất sức mạnh của nó?” Nhà văn nổi tiếng và là viện sĩ thuộc Viện Hàn lâm Văn học Liên Xô cũ đã cho chúng ta một nhận định đáng giá nghìn vàng về Lời Chúa. Tại sao Lời Chúa không cũ, không lạc hậu? Tại sao Lời Ngài vẫn luôn có sức mạnh, sức sống cho mọi người ở mọi thời? Tại sao “Lời Chúa đem lại sự sống đời đời”? Thưa, một lý do rất dễ hiểu, bởi vì Lời ấy đang được Chúa Thánh Thần tác động, soi sáng để  thích ứng với mọi người ở mọi độ tuổi trong mọi thời.

Mời Bạn: Trước hai nhận định, một của Phêrô, môn đệ thân tín của Chúa và một của Aitmatov, nhà văn không tin Chúa, bạn hãy tự chất vấn: Tôi đã có thái độ trân trọng Lời Chúa chưa? Tôi có thật sự tin rằng Lời Chúa có sức đem lại hạnh phúc cho đời tôi không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng con chưa phải đứng trước sự lựa chọn giữa sống và chết như các vị tử vì đạo, nhưng chúng con thường phải đối diện với nhiều lựa chọn và thử thách khác, đòi hỏi chúng con phải sống ngay thẳng, công bình, bác ái.

Nhưng Chúa biết chúng con hèn kém trong đức tin, yếu đuối trong lòng cậy và lửa mến còn leo lét. Xin Thánh Thể Chúa bổ dưỡng hồn chúng con, để chúng con luôn kiên vững bước theo Chúa, luôn chọn Chúa là điểm qui chiếu duy nhất trong đời sống chúng con.

Như ông Giosuê trước mặt toàn dân Do Thái đã tuyên bố: “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ thờ phượng Ðức Chúa” (Gs 24,15); và như ông Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6, 68).

Lạy Chúa, chúng con cũng xin xưng nhận rằng: Chúa là gia nghiệp con mãi mãi, chỉ có Ngài mới đem lại cho con sự sống đời đời “Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài” (Tv 24, 5). Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button