Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Ba Tuần XV TN

Lời Chúa: Mt 11,20-24

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

Suy Niệm: “Đến ngày phán xét thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”(Mt 11,22)

Phép lạ của Chúa không những biểu lộ quyền năng và tình yêu của Người, mà còn là lời mời gọi mọi người sử dụng ơn Chúa cho xứng đáng. Dân chúng ở Kho-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-um được chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, lẽ ra, họ phải là những người tin Chúa trước hết. Thế nhưng đó lại là chính những người dân ở Tia, Xi-đôn, Sô-đôm. Vì thế, đến ngày phán xét, những người này sẽ được hưởng lòng khoan dung của Chúa hơn, vì Ngài là Đấng rất mực công bằng: “Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”.

Tâm Tình Sống: Ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn làm phép lạ. Kẻ được Chúa ban ơn này, người được Chúa ban ơn khác; có người được Chúa đặt làm những việc cao trọng, có người được Chúa đặt làm những việc xem ra tầm thường, mỗi người mỗi phận, nhưng mọi người đều được đầy ơn Chúa để chu toàn chức phận. Điều Chúa muốn là đừng để ơn Chúa ban ơn trở nên vô hiệu. Bởi đó người nhận ơn nhiều nên nhớ mình có trách nhiệm nhiều.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, năm xưa Chúa đã xót xa khi nhìn thấy lối sống dẫn đến diệt vong của con dân thành Caphanaum. Vì tự mãn nên đã không nhận ra sứ điệp sám hối. Họ chai lì trong tội nên không quyết tâm thay đổi lối sống cho phù hợp Tin Mừng. Nhưng Chúa ơi, có lẽ Chúa cũng đang xót xa nhìn đến phận người chúng con. Vì thế giới hôm nay vẫn còn đó biết bao tệ nạn xấu đang gặm nhấm linh hồn chúng con. Biết bao bạn trẻ đang bị mê hoặc bởi sách báo, phim ảnh xấu đã làm mất đi sự trong trắng của tâm hồn. Họ đã để cho những tư tưởng xấu làm chủ đầu óc họ, khiến họ lao vào con đường tội lỗi. Biết bao người đang vùi sâu đời mình trong những đam mê lầm lạc khiến họ đánh mất nhân tính, và phẩm giá làm người của mình.

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa hôm nay đánh động chúng con biết ăn năn sám hối và canh tân đời sống cho phù hợp Tin Mừng. Xin giúp chúng con thắng vượt những tư tưởng, ước muốn tội lỗi, để chúng con luôn sống trong sạch và cao thượng trong cuộc sống hôm nay. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button