Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Bảy Tuần XXVI TN

Lời Chúa: Lc 10, 17-24

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Ðức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Ðây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Suy Niệm“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)

Bill Gates đã thố lộ rằng Melinda, vợ ông đã giúp ông sử dụng tài sản của một “vua máy tính” cách hữu ích. Vợ chồng Bill Gates đã lập quỹ từ thiện giúp cho các tổ chức phòng chống bệnh HIV/AIDS, bệnh lao và mang nhiều phương tiện kỹ thuật đến cho những người thu nhập thấp hoặc vô gia cư. Đối với họ, người hữu ích còn là người có mối tình thân với tha nhân, điều thường bị lãng quên trong xã hội đề cao thu nhập này. Đối với Ki-tô hữu, mối tương quan với Thiên Chúa quyết định cuộc đời của họ có hữu ích hay không. Những thành công ở đời này, dù làm cho quỷ thần phải khuất phục, chưa hẳn đã có giá trị trước mắt của Thiên Chúa, bởi nó có thể được dùng để đánh bóng đương sự, để thu hút vinh quang cho mình. Điều phải đạt đến là qui hướng mọi sự về với Chúa, về sự trên trời. Ngay cả một việc đơn sơ nhất, mặc dù yếu đuối hay bị chia trí bởi trăm công nghìn việc, tay cầm tràng hạt Mân Côi với thiện chí muốn gặp Chúa cũng đã làm nên điều hữu ích rồi.

Mời Bạn: Ngày hôm nay bạn làm được điều gì hữu ích không? Hãy kiểm tra “cổng nối kết” của bạn với Chúa trong khi làm việc thì bạn sẽ có câu trả lời.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con thật hạnh phúc vì có một Cha trên trời. Một người cha hằng yêu thương chăm sóc đến từng người con. Một người cha luôn rộng lòng tha thứ cho những lỗi phạm của con. Một người cha luôn giang rộng cánh tay đón nhận con cái sau những lỗi phạm biết ăn năn trờ về. Xin cho chúng con luôn ở trong ân nghĩa với Chúa. Xin đừng để thói kiêu ngạo làm chúng con xa cách Chúa. Xin giúp chúng con luôn đừng vì những danh lợi thú mà đánh mất tình nghĩa với Chúa.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều là anh em một nhà. Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau, biết chia sẻ, nâng đỡ nhau và biết cùng nhau tôn vinh chúc tụng Chúa. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button