Home Góc Chia Sẻ Sưu Tầm - Góp Nhặt [Kiến thức đồ họa] Bảng phân loại độ tương phản
[Kiến thức đồ họa] Bảng phân loại độ tương phản

[Kiến thức đồ họa] Bảng phân loại độ tương phản

Chắc hẳn, không phải ai cũng biết điều này:

1. Mực đen trên giấy vàng.
2. Mực xanh lá cây trên giấy trắng.
3. Mực xanh dương trên giấy trắng.
4. Mực trắng trên giấy xanh dương.
5. Mực đen trên giấy trắng.
6. Mực vàng trên giấy đen.
7. Mực trắng trên giấy đỏ.
8. Mực trắng trên giấy xanh lá cây.
9. Mực trắng trên giấy đen.
10. Mực đỏ trên giấy vàng.
11. Mực xanh lá cây trên giấy đỏ.
12. Mực đỏ trên giấy xanh lá cây.

Anh em thiết kế đồ họa xem nhé, hữu ích đó.

Mỗi ngày tích góp 1 chút dần dần sẽ có 1 kho lưu trữ kiến thức bổ ích.

(10)