Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Tư Tuần XIV TN

Lời Chúa: Mt 10, 1-7

Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; ông Philipphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người. Ðức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần.”

Suy Niệm: Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền(Mt 10,5)

Chúa Giê-su có quyền năng khử trừ các thần ô uế bởi vì Ngài là Chúa. Tuy nhiên, Ngài không giữ lại riêng cho mình, nhưng ban quyền ấy cho các Tông đồ và cho cả chúng ta nữa. Thần ô uế là thiên thần sa ngã, chống lại Thiên Chúa, nên cám dỗ con người phạm tội bất trung với Chúa. Chúng hiện diện khắp nơi trên thế giới qua các hình thức dối trá, tham lam, trộm cắp, giết người, gian tà, sa đọa… Khử trừ ma quỷ là một trong những dấu hiệu cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện. Thánh Am-rô-si-ô dạy rằng: “Chúa quyền năng, Đấng tẩy sạch tội lỗi và tha thứ các lỗi lầm chúng ta, Ngài che chở và gìn giữ chúng ta chống lại ma quỷ. Nhưng ai phó mình cho Thiên Chúa thì không sợ ma quỷ, bởi vì “có Thiên Chúa bênh đỡ, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rm 8,31).

Tâm Tình Sống: “Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội; nhưng có Đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được” (1 Ga 5,18). Mời bạn canh tân đời sống bằng việc cầu nguyện, lãnh nhận bí tích, và sống Lời Chúa. Nhờ vậy, bạn tránh được mọi cám dỗ của ma quỷ làm bạn xa lìa Thiên Chúa, mất tình nghĩa với anh chị em trong gia đình, giáo xứ…

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo thật mênh mông bát ngát. Chúa đã nhìn thấy lúa vàng đã chín rộ, nhưng ma quỷ lại đang phá hoại bằng biết bao trò chơi đồi trụy. Qua sách báo, phim ảnh xấu đã len lỏi vào tâm hồn chúng con những tư tưởng lỗi đức trong sạch. Xin Chúa ban cho Giáo Hội nhiều tông đồ nhiệt thành để đẩy lùi sự dữ và khử trừ sự ô uế ra khỏi môi trường chúng con đang sống. Xin Chúa cũng ban thêm sức mạnh để chúng con làm chủ tư tưởng và ước muốn của mình luôn thanh sạch, và dám can đảm tẩy trừ sự ô uế nơi chính bản thân chúng con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thao thức trước cảnh “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”, xin hãy sai chúng con đi làm thợ gặt trong cánh đồng của Chúa. Dù phận hèn sức yếu nhưng chúng con vẫn xin được là khí cụ gieo vãi yêu thương và bình an cho thế gian. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button