Home Giới Thiệu Ban Điều Hành Ban Điều Hành Đương Nhiệm Và Các Ban Đồng Hành Của Nhóm SVCG Di Trạch
Ban Điều Hành Đương Nhiệm Và Các Ban Đồng Hành Của Nhóm SVCG Di Trạch

Ban Điều Hành Đương Nhiệm Và Các Ban Đồng Hành Của Nhóm SVCG Di Trạch

1. Trưởng Nhóm

Họ và tên: Giuse Trần Quốc Doanh

Sinh ngày: 18/05/1992

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Bùi Chu

2. Phó Nhóm

Họ và tên: Maria Trần Thị Mai Hương

Sinh ngày: 04/04/1995

Quê quán: Mỹ Lộc – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo Phận: Hà Nội

3. Thư Ký

Họ và tên: Maria Ngô Thị Lan

Sinh ngày: 14/08/1995

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: CĐ Công Nghệ & Thương Mại Hà Nội

Giáo phận: Bùi Chu

4. Thủ Quỹ

Họ và tên: Têrêxa Trần Thị Quỳnh

Sinh ngày: 06/02/1997

Quê quán: Triệu Sơn – Thanh Hóa

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa


Các Ban Đồng Hành:

I. Ban Sinh Hoạt

1. Trưởng ban:

Họ và tên: Giuse Nguyễn Hoàng Việt

Sinh ngày: 20/10/1994

Quê quán: Giao Thủy – Nam Định

Trường học: ĐH Công Nghiệp

Giáo phận: Bùi Chu

2. Phó ban 1:

Họ và tên: Gioan Trần Văn Tuấn

Sinh ngày: 12/09/1997

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: Cao đẳng Công Nghệ Cao Hà Nội

Giáo phận: Bùi Chu

3. Phó ban 2:

Họ và tên: Maria Trần Thị Mai Hương

Sinh ngày: 04/04/1995

Quê quán: Mỹ Lộc – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo Phận: Hà Nội

II. Ban Phụng Vụ

Họ và tên: Maria Nguyễn Thị Kim Oanh

Sinh ngày: 03/03/1999

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội

Giáo Phận: Bùi Chu

III. Ban Truyền Thông

Họ và tên: Phaolo Đinh Văn Quản

Sinh ngày: 27/05/1994

Quê quán: Giao Thủy – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Bùi Chu

IV. Ban Thể Thao

Họ và tên: Phanxico Xavie Hoàng Văn Tân

Sinh ngày: 12/11/1996

Quê quán: Thanh Liêm – Hà Nam

Trường học: ĐH Công Nghiệp

Giáo phận: Hà Nội

Cập nhật ngày 07 – 11 – 2018

(7)