Ban Điều HànhGiới Thiệu

Ban Điều Hành Đương Nhiệm Và Các Ban Đồng Hành Của Nhóm SVCG Di Trạch

1. Trưởng Nhóm

Họ và tên: Giuse Trần Quốc Doanh

Sinh ngày: 18/05/1992

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Bùi Chu

2. Phó Nhóm

Họ và tên: Maria Trần Thị Mai Hương

Sinh ngày: 04/04/1995

Quê quán: Mỹ Lộc – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo Phận: Hà Nội

3. Thư Ký

Họ và tên: Maria Ngô Thị Lan

Sinh ngày: 14/08/1995

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: CĐ Công Nghệ & Thương Mại Hà Nội

Giáo phận: Bùi Chu

4. Thủ Quỹ

Họ và tên: Têrêxa Trần Thị Quỳnh

Sinh ngày: 06/02/1997

Quê quán: Triệu Sơn – Thanh Hóa

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa


Các Ban Đồng Hành:

I. Ban Sinh Hoạt

1. Trưởng ban:

Họ và tên: Giuse Nguyễn Hoàng Việt

Sinh ngày: 20/10/1994

Quê quán: Giao Thủy – Nam Định

Trường học: ĐH Công Nghiệp

Giáo phận: Bùi Chu

2. Phó ban 1:

Họ và tên: Gioan Trần Văn Tuấn

Sinh ngày: 12/09/1997

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: Cao đẳng Công Nghệ Cao Hà Nội

Giáo phận: Bùi Chu

3. Phó ban 2:

Họ và tên: Maria Trần Thị Mai Hương

Sinh ngày: 04/04/1995

Quê quán: Mỹ Lộc – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo Phận: Hà Nội

II. Ban Phụng Vụ

Họ và tên: Maria Nguyễn Thị Kim Oanh

Sinh ngày: 03/03/1999

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội

Giáo Phận: Bùi Chu

III. Ban Truyền Thông

Họ và tên: Phaolo Đinh Văn Quản

Sinh ngày: 27/05/1994

Quê quán: Giao Thủy – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Bùi Chu

IV. Ban Thể Thao

Họ và tên: Phanxico Xavie Hoàng Văn Tân

Sinh ngày: 12/11/1996

Quê quán: Thanh Liêm – Hà Nam

Trường học: ĐH Công Nghiệp

Giáo phận: Hà Nội

Cập nhật ngày 07 – 11 – 2018

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button