Home Tag "live thánh lễ truyền chức"

[ Live ] Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Đệ Nhị Gp Thái Bình – Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế.

00 [ Live ] Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Đệ Nhị Gp Thái Bình – Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế. Live Thánh Lễ Mừng Đại Lễ Quan Thầy Đệ Nhị Giáo Phận – Truyền Chức Linh mục- Phó tế và Công bố Các Tân Giáo Xứ tại Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình […]