Tin Tức

Chúa Nhật XV TN Năm B

Bài Ðọc I: Am 7, 12-15

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, Amasia nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc”. Amos trả lời cùng Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”.

Bài Ðọc II: Ep 1, 3-10

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương.

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Ðức Kitô.

Tin Mừng (Mc 6, 7-13)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Suy Niệm: Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai từng hai người một. (Mc 6,7)

Khi sai các môn đệ lên đường vào sứ vụ, Đức Giê-su “chỉ thị các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị tiền giắt lưng; được di dép, nhưng không được mặc hai áo” (Mc 6, 8-9). Thế nhưng có một “hành trang” họ không thể thiếu, đó là một người bạn đường: Ngài sai các ông đi từng hai người một. Chúa Giê-su đặt các nhu cầu vật chất xuống hàng thứ yếu, và đưa sự hiện diện của một người bạn đồng hành trên đường truyền giáo lên hàng ưu tiên. Ngài không muốn họ đi một mình, mạnh ai nấy làm. Không! Ngài muốn các môn đệ của Ngài cộng tác với nhau trong việc truyền giáo, cùng đồng hành, cùng sống bên nhau, chia sẻ bàn bạc để nhận ra được điều Chúa muốn, nâng đỡ nhau về tinh thần, vật chất, cùng nhau đương đầu với những rủi ro, những thất bại, những bất trắc. Các tông đồ ngay từ đầu đã làm theo mệnh lệnh này của Chúa: các ông cùng đi với nhau trong các chuyến đi truyền giáo.

Tâm Tình Sống: Loan báo Tin Mừng là sứ mệnh chung của toàn thể Hội thánh mà mỗi tín hữu phải dấn thân với người khác và nhờ người khác. Phải loại trừ chủ trương tạo “thành tích cá nhân” hay chuyên quyền độc đoán, thay vào đó là đối thoại, biết lắng nghe và mở rộng vòng tay để có thêm nhiều người cùng tham gia vào sứ mệnh của Hội thánh.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Khi sai các tông đồ đi giảng dạy, Chúa đã căn dặn các ngài về hành trang của người tông đồ: Phải có tinh thần đơn sơ và từ bỏ những gì gây cản trở sứ mệnh.
Mỗi Thánh lễ là một bài sai, mỗi bài Phúc Âm là một sứ điệp Chúa gởi cho chúng con. Chúng con cũng có trách nhiệm trong chương trình cứu rỗi của Chúa là loan báo tình thương Chúa cho người khác.

Xin đừng để chúng con phải thất vọng, ngã lòng vì những đau khổ thử thách đang đè nặng trên vai, nhưng cho chúng con được nghiệm thấy tình Chúa yêu thương, và được lớn lên trong niềm tin tưởng phó thác.

Xin cho chúng con đừng bao giờ cậy sức riêng mình hay sức người đời, nhưng chỉ tin tưởng vào quyền năng Chúa để chu toàn sứ vụ Người đã trao ban. Ước gì nước Chúa được rộng mở, mọi người tìm được hạnh phúc. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button