Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 17,11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

Suy Niệm: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật… Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,17-19)

1. Chúa Giê-su thánh hiến chính mình Ngài cho chúng ta: Đức Giê-su là sự thật. Ngài là lời của Thiên Chúa. Chính Ngài đã dùng lời của Ngài để thánh tẩy, hướng dẫn và soi sáng chúng ta, để chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ngài thánh hiến chính mình Ngài cách tuyệt đỉnh bằng hy tế thập giá mà giờ đây vẫn tiếp diễn qua hy tế thánh thể trên bàn thờ. 2. Chúng ta được thánh hiến cho Chúa trong sự thật : Người đã cầu xin Thiên Chúa Cha thánh hóa cho chúng ta trong sự thật của Người. Bí tích Rửa tội cho chúng ta tham dự vào thế giới thần linh của Thiên Chúa. “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ” (Ga 17,17).

Mời Bạn: Qua Bí Tích Rửa Tội, bạn được thánh hiến để làm con Chúa, bạn đã sống đúng vai trò là con cái Chúa, hay bạn chạy theo thế gian, xác thịt mà quên sự thật của mình là con cái sự sáng không? – Chính Chúa Giê-su là sự thật, là Lời của Thiên Chúa. Mỗi khi đọc lời Chúa, bạn đã cảm nhận và yêu mến Người chưa? – Bạn có siêng năng lãnh nhận Thánh Thể là chính Chúa Giê-su thánh hiến mình Ngài cho chúng ta để chúng ta cũng được thánh hiến nhờ kết hiệp với Ngài?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa sẽ gởi Chúa Thánh Thần là thần Chân Lý và Sự Thật ở với chúng con luôn mãi. Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng con những điều hay lẽ phải. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng con biết sống theo giáo huấn của Chúa. Xin giúp chúng con biết đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, để nhờ ơn Chúa, chúng con luôn sống thảo hiếu với Cha trên trời. Xin Thánh Thần Chúa thánh hoá chúng con trong tình yêu của Chúa để chúng con luôn hợp nhất yêu thương nhau. Xin Chúa cũng gìn giữ mọi người chúng con trong tình thương của người mục tử luôn lo lắng đến từng con chiên, luôn chăm sóc từng con chiên qua những ơn lành hồn và xác. Xin Chúa cũng thánh hoá chúng con trong chân lý để chúng con luôn sống theo sự thật, vì sự thật sẽ giải thoát chúng con khỏi mọi điều tội lỗi.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc của gian tà, tội lỗi, để nhờ sự tự do, chúng con tích cực xây dựng cuộc sống trần gian luôn công bình, bác ái và tràn đầy tình yêu thương. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button