Home Tin Tức Lịch Lễ Lịch Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh Ngày 06 – 05 – 2018
Lịch Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh Ngày 06 – 05 – 2018

Lịch Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh Ngày 06 – 05 – 2018

– Thứ 6 ngày 04/05/2018:

1. Giáo họ Di Trạch

+) 19g00: Thánh lễ

– Thứ 7 ngày 05/05/2018:

1. Giáo họ Di Trạch

+) 19g30: Thánh lễ

2. Giáo xứ Thụy Ứng

+) 19g30: Thánh lễ

3. Giáo họ Ngọc Mạch

+) 19g00: Thánh lễ

4. Giáo họ Phú Mỹ

+) 17g00: Thánh lễ

5. Giáo xứ Thái Hà

+) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ

– Chúa nhật ngày 06/05/2018: CN VI Phục Sinh

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm II (Năm chẵn)

1. Giáo xứ Lại Yên

+) 05g45, 08g15: Thánh lễ

2. Giáo họ Ngọc Mạch

+) 07g00, 10g30, 16g30 (Thánh lễ Tiếng Anh): Thánh lễ

3. Giáo xứ Thụy Ứng

+) 08g00: Thánh lễ

4. Giáo xứ Giang Xá

+) 08g00, 19g30: Thánh lễ

5. Nhà thờ Lớn Hà Nội

+) 05g00, 07g00, 09g00, 16g00 (lễ thiếu nhi), 18g00, 20g00 (lễ giới trẻ)

6. Nhà thờ Thái Hà

+) 05g30, 08g00, 10g00, 16g00, 18g00, 20g00: Thánh lễ

7. Nhà thờ Cổ Nhuế

+) 06g30; 16g00; 18g00; 20g00: Thánh lễ

8. Giáo họ Hoàng Thôn

+) 20g00: Thánh lễ

(0)