Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Sáu Tuần XX TN

Lời Chúa: Mt 22, 34-40

Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Ðức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn trọng nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”

Suy Niệm

Ca dao Việt Nam nhắc nhở ta về lòng thương người: “Thương người như thể thương thân, nhường cơm xẻ áo mới là lòng nhân.” Cũng vậy, để trả lời cho câu hỏi của người Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su bảo ta phải lấy bản thân mình làm điểm xuất phát cho hành vi yêu thương, bởi không ai ghét thân mình bao giờ. Chắc chắn ai cũng muốn điều lành, điều tốt cho bản thân mình. Ta cần tập nhìn người thân cận như một cái tôi khác của mình. Người thân cận ấy không chỉ bao gồm cha mẹ, vợ con, anh em… mà là tất cả mọi người vì có cùng một Cha trên trời. Yêu cũng không chỉ là sản phẩm của tình cảm, mà còn là nỗ lực của ý chí trong cách hành xử cụ thể, vượt lên trên bản năng tự nhiên hay thói đời. Thánh Phaolô cho biết điều này: “Yêu là chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả” (1 Cr 13,7).

Mời Bạn: Khuynh hướng bảo thủ, tự tôn cá nhân, ý thức hệ cực đoan đã và đang bóp chết tình thương người thân cận. Nền văn hóa sự chết đã sản sinh những nhóm cực đoan, những tổ chức khủng bố gây nên biết bao bất ổn cho xã hội, gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng cho biết bao nhiêu người trong cuộc sống chung hiện tại. Lời Chúa hôm nay đòi mỗi Ki-tô hữu phải tự vấn lương tâm: người thân cận của tôi là ai? Tôi đã yêu thương họ như thế nào?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, là ki-tô hữu Chúa mời gọi chúng con họa lại chân dung tình yêu của Chúa cho thế gian. Xin cho chúng con trong đời sống hằng ngày luôn biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để mở rộng tâm hồn đến với tha nhân. Xin ban cho chúng con trái tim của Chúa, để chúng con luôn nhạy cảm trước nhu cầu của tha nhân. Xin ban cho chúng con tấm lòng của Chúa để chúng con yêu thương phục vụ mọi người. Sống bao dung. Sống độ lượng. Sống vâng phục để ý Chúa được nên trọn. Lấy nhân nghĩa làm nền tảng để cư xử tốt với mọi người. Chọn sống thanh bần mà hòa mình với tha nhân. Xem chữ tín như mối dây liên kết với đồng loại.

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con biết dùng tình yêu làm biểu tượng cho cuộc sống của mình. Xin cho chúng con biết sống và yêu như Chúa đã sống để yêu thương chúng con. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button