Home Thư Viện Video Lễ Bổn Mạng Video – Thánh Lễ Bổn mạng và Sinh nhật lần thứ 8 Nhóm SVCG Di trạch
Video – Thánh Lễ Bổn mạng và Sinh nhật lần thứ 8 Nhóm SVCG Di trạch

Video – Thánh Lễ Bổn mạng và Sinh nhật lần thứ 8 Nhóm SVCG Di trạch

Video – Thánh Lễ Bổn mạng và Sinh nhật lần thứ 8 Nhóm SVCG Di trạch

Tạ ơn Chúa, cảm tạ Thánh Bổn mạng Phanxico xavier đã cho anh chị em chúng con một bữa tiệc cả về linh hồn và thể xác, xin cho chúng con biết đoàn kết yêu thương nhau để sống tinh thần: Hiệp nhất trong Giêsu. Mỗi ngày sống chúng con dâng lên Ngài những gian nan vất vả cũng như những niềm vui trong học tập, công việc…và xin cho chúng con biết nhìn nhận Chúa hơn.

Thực hiện: BTT SVCG Di Trạch

Xem thêm tại: https://www.youtube.com/user/cuadonghaui

Quay phim: Quản Đinh – Hoàng Phẩm

Dựng phim: Trần Hòa – Nguyễn Ngát

 

(5)